Forsikringsdækning af elever

Privat løsøre der bortkommer eller ødelægges på skolen
Elevers private genstande, der bortkommer eller ødelægges ved hændelige begivenheder på skolen, eksempelvis tyveri eller brand, er ikke omfattet af skolens forsikringsordning. Ved hændelige begivenheder forstås forhold, der skyldes omstændigheder, som skolen ikke kan bebrejdes.

Elevers private genstande vil afhængig af omstændigheder kunne være omfattet af de pågældendes private indboforsikring.

Ulykkesforsikring
Skolen har ikke hjemmel til at tegne en kollektiv ulykkesforsikring, der dækker eleverne. Forældre og elever opfordres derfor til selv at tegne ulykkes- og ansvarsforsikring.

Syge- og hjemtransportforsikring
Skolen har ikke hjemmel til at tegne syge- og hjemtransportforsikring for eleverne i forbindelse med studieture.

Det blå EU-Sygesikringskort skal medbringes på rejsen, men herudover anbefales det, at tegne en rejseforsikring der minimum dækker hjemtransport i forbindelse med sygdom.

Arbejdsskadedækning
Elever, der er ansat på skolen, f.eks. som bogopsættere, vil være omfattet af arbejdsskadedækningen, hvis de kommer til skade, mens de udfører deres arbejde.

Meddelelser :

Første skoledag er onsdag d. 12. august

1.g møder kl. 9.00
2.g møder kl. 10.30
3.g møder kl. 11.15

Vi glæder os til at se jer!


Kontoret åbner igen torsdag d. 6 august kl. 10

Rektors dimissionstale:

Dimissionen blev i år afholdt over 3 omgange 5 forskellige steder på NAG. Derfor blev talen afspillet som video

Ny Facebook side

Ny NAG-side på Facebook HER