NAG's ledelse

Opgaven for Nærum Gymnasiums ledelsesteam er at sikre elever og ansatte de bedst mulige betingelser for at levere vores kerneydelse: tidssvarende læring og dannelse. Vi arbejder tæt sammen i ledelsesteamet og har en både idealistisk og pragmatisk tilgang til de mange daglige beslutninger og prioriteringer.

Vi skal leve op til vores mission, værdier og vision, samtidig med at vi finder smidige og meningsfulde løsninger på dagligdagens fordringer. Vi tror på, at man skaber de bedste resultater ved at kombinere faglig fordybelse og ambitioner med friskt mod, udsyn og højt humør.

Pedersen"

Niels Hjølund Pedersen

Rektor

Schiødt"

Jakob Schiødt

Vicerektor

Bojsen"

Kim Bojsen

Udviklingschef

Thoregaard"

Helle Thoregaard

Administrationschef

Hansen"

Tulu Hansen

HR- og Kvalitetschef

Olsen"

Erik Berg Olsen

Uddannelsesleder

Knudsen"

Robert Knudsen

Økonomichef