Biologi på NAG

På NAG har vi tradition for, at alle 1.g”™ere har biologi på C-niveau. En del eleverne vælger efterfølgende at opgradere til biolog på B-niveau. Desuden er der på hver årgang 1 Biologi A hold samt 1-2 Bioteknologi A hold, som indgår i studieretninger.

Biologi er begunstiget med en overordentlig stor og fuldt opdateret materiale- og udstyrssamling, der gør det muligt at lave avancerede forsøg inden for biologi og bioteknologi ”“ f.eks. dataopsamling i nærliggende økosystemer, avancerede genteknologiske eksperimenter som at klone sekvenser og overflytte disse til en anden art, fysiologiske tests , analyse af fedt i fødevarer og meget mere.

NAG's lokaler er store, lyse og veludstyrede ”“ både klasserummene og laboratorierne. Desuden er vi så heldige at have en eksotisk vinterhave.

Skolens placering, tæt ved både å, skov og havet, gør det oplagt med feltture og ekskursioner for NAG's biologi- og bioteknologihold.

Biologifaggruppens 10 lærere lægger stor vægt på hele tiden at være opdaterede og deltager løbende i kurser, ligesom vi på NAG udbyder efteruddannelseskurser for andre biologikolleger.

I nyhedsoversigten til højre her på siden kan du se, hvad vi laver i faget på NAG

Læreplan for Biologi HER

Undervisere

Bek"

Sanne Bek (BE)

Cand.scient.
Ansvarsområde:
Studie- og læsevejleder, Biologi og Dansk

Blumenfeld"

Emil Lambreth Quist Blumenfeld (ELB)

Cand.scient.
Ansvarsområde:
Biologi, Bioteknologi, Kemi og Natuvidenskabeligt Grundforløb

Boelsmand"

Anna Kvistgaard Boelsmand (AKB)

Cand.scient.
Ansvarsområde:
Idræt og Biologi

Clausen"

Jens Clausen (JCL)

Cand.scient.
Ansvarsområde:
Matematik og Biologi

Fjordholt"

Camilla Hellmers Fjordholt (CH)

Cand.scient.
Ansvarsområde:
Biologi

Grann"

Dennis Yano Grann (DYG)

Cand.scient.
Ansvarsområde:
Biologi og Idræt

Husted"

Mette Beier Husted (MBH)

Cand.scient.
Ansvarsområde:
Biologi, Bioteknologi, Psykologi og Naturvidenskabeligt Grundforløb

Huusgaard"

Randi Schjøtt Huusgaard (RH)

Cand.scient.
Ansvarsområde:
Biologi og Matematik

Justesen"

Birgit Sandermann Justesen (BJ)

Cand.scient.
Ansvarsområde:
Biologi, Bioteknologi og Naturgeografi

Mariager"

Nadja Marie Mariager (NM)

Cand.scient. Ph.D.
Ansvarsområde:
Engelsk og Biologi

Overgaard"

Christian Knoth Overgaard (CO)

Cand.scient.
Ansvarsområde:
Biologi, Kemi og Bioteknologi

Pedersen"

Solvejg Pedersen (SOP)

Cand.scient.
Ansvarsområde:
Kemi, Biologi og Bioteknologi

Sandermann"

Sigrid Sandermann (SIG)

Ansvarsområde:
Biologi

Schiødt"

Jakob Schiødt (JSC)

Cand.scient.
Ansvarsområde:
Vicerektor, Bioteknologi, Biologi og Kemi

Tipsmark"

Henrik Kølbæk Tipsmark (TK)

Cand.merc. B.A. et B.S.
Ansvarsområde:
Biologi, samfundsfag