Fysik på NAG

I fysik beskæftiger vi os med verden omkring os, vi undersøger ”alt” fra virkninger af de mindste byggesten i atomers kerner til de kolossale bevægelser i Universet.

I fysikundervisningen lægger vi vægt på at træne din forståelse af årsagssammenhænge ”“ altså hvorfor og hvordan ting hænger sammen. Vi øver præcise udtryksformer og forståelsen af fysiske størrelser ”“ acceleration a [m/s2] er et eksempel på en størrelse der går igen og igen.

Vi arbejder med fysiske modeller og undersøger bl.a. dagligdagsfænomener ”“ Hvordan sparepærer er opbygget ”“ og hvorfor de sparer energi. Hvorledes fungerer solceller og vindmøller - hvad forstås ved begrebet nyttevirkning?Undervisningen drives af en enorm glæde, nysgerrighed og kreativitet hos undervisere og studerende på fysikholdene. Vi har det sjovt når vi undersøger ting.

Undervisningen er varieret, vi udfører eksperimenter og gennemgår teori. Foredrag og projektarbejde på bl.a. DTU og KU inddrages, ligesom vi samarbejder med virksomheder om særlige emner indenfor faget fysik.

Så set med de store briller på, arbejder vi i fysik metodisk på at forstå, så vi kan forklare og derved forudsige hvordan tingene og naturen omkring os, opfører sig.

Og på den måde kan du måske fremover være med til at forebygge og forbedre den verden vi lever i.

I nyhedsoversigten til højre her på siden kan du se, hvad vi laver i faget på NAG

Læreplan for Fysik HER

Undervisere

Danielsen"

Eva Danielsen (ED)

Cand.scient. Ph.D.
Ansvarsområde:
Matematik og Fysik

Foërsom"

Vibeke Richter Foërsom (VF)

Cand.polyt.
Ansvarsområde:
Kemi og Fysik

Jensen"

Rune Klarskov Jensen (RJ)

Cand.polyt.
Ansvarsområde:
Fysik, Matematik og Informationsteknologi

Jørgensen"

Karl Svend Claussen Jørgensen (KJ)

Cand.scient.
Ansvarsområde:
Matematik, Fysik og Astronomi

Munk"

Gunner Brunke Munk (GBM)

Cand.scient.
Ansvarsområde:
Fysik og Matematik

Nielsen"

Ike Houmann Nielsen (IN)

Civilingeniør MSc HD(A)
Ansvarsområde:
Fysik og Matematik

Pinholt"

Rasmus Pinholt (RP)

Cand.scient.
Ansvarsområde:
Fysik og Matematik

Rathje"

Jacob Rathje (JR)

Cand.scient. Ph.D
Ansvarsområde:
Fysik og Matematik

Skadhauge"

Solveig Skadhauge (SKH)

Cand.scient. Ph.D
Ansvarsområde:
Fysik, Matematik

Stangerup"

Kasper Stangerup (KAS)

Civilingeniør MSc
Ansvarsområde:
Matematik, Fysik og Kemi

Tobiesen"

Lisa Tobiesen (TO)

Civilingeniør MSc
Ansvarsområde:
Fysik og matematik