Religion på NAG

I religion arbejder vi med menneskers trosforestillinger på tværs af kloden og igennem verdenshistorien. Faget er obligatorisk på c-niveau og ligger i 2. eller 3.g og kan fra skoleåret 2019/2020 vælges som valgfag på b-niveau i 3.g. Som elev kommer du til at lære om Jesus, Muhammad, Shiva, Jahve og Buddha i både gamle og nye fremstillinger, og du får indsigt i, hvilken betydning religionerne har og har haft som kerneelement i både historiske og nutidige samfund.

Religion belyser sit stof igennem tekst, billede, film, medier, filosofi, teori og statistik, og i religion arbejder vi varieret med gruppearbejde, diskussion, forelæsning, projektarbejde, feltarbejde, research og præsentation. Faget tager ofte på ekskursion til trossamfundene og oplever og diskuterer religionernes praktiske udfoldelse i templer, kirker, moskeer eller centre.

Omdrejningspunktet for religionsfaget er, at du som elev får kendskab til både egen og international kultur- og religionshistorie og rustes bedst muligt til den demokratiske dialog i en globaliseret og mangfoldig virkelighed. Faget har således også fokus på aktuelle temaer og udfordringer, der præger samfundslivet lige nu og her.

Som religionselev vil du i mødet med andre menneskers overbevisninger og verdensbilleder blive klogere på både dem og dig selv, og du vil opnå indsigt i de forskelligheder, ligheder og nuancer, der præger nutidens internationale virkelighed.

 Læreplan for Religion HER

Undervisere

Jürs"

Mette Sofie Jürs (MSJ)

Cand.mag.
Ansvarsområde:
Dansk og Religion

Krabbe"

Helena Krabbe (HKE)

Cand.mag.
Ansvarsområde:
Dansk og Religion

Olsen"

Lisbeth Vang Olsen (LO)

Cand.mag.
Ansvarsområde:
Latin, Religion og Oldtidskundskab

Pedersen"

Susanne Carsten Pedersen (SU)

Cand.mag.
Ansvarsområde:
Engelsk og Religion

Poulsen"

Søren Søberg Poulsen (SP)

Cand.mag.
Ansvarsområde:
Dansk, Religion og Mediefag

Svane"

Bo Heelsberg Svane (SV)

Cand.scient.pol.
Ansvarsområde:
Samfundsfag, Filosofi og Religion