Religion på NAG

I religion arbejder vi med menneskers trosforestillinger på tværs af kloden og igennem verdenshistorien. Faget er obligatorisk på c-niveau og ligger i 2. eller 3.g og kan fra skoleåret 2019/2020 vælges som valgfag på b-niveau i 3.g. Som elev kommer du til at lære om Jesus, Muhammad, Shiva, Jahve og Buddha i både gamle og nye fremstillinger, og du får indsigt i, hvilken betydning religionerne har og har haft som kerneelement i både historiske og nutidige samfund.

Religion belyser sit stof igennem tekst, billede, film, medier, filosofi, teori og statistik, og i religion arbejder vi varieret med gruppearbejde, diskussion, forelæsning, projektarbejde, feltarbejde, research og præsentation. Faget tager ofte på ekskursion til trossamfundene og oplever og diskuterer religionernes praktiske udfoldelse i templer, kirker, moskeer eller centre.

Omdrejningspunktet for religionsfaget er, at du som elev får kendskab til både egen og international kultur- og religionshistorie og rustes bedst muligt til den demokratiske dialog i en globaliseret og mangfoldig virkelighed. Faget har således også fokus på aktuelle temaer og udfordringer, der præger samfundslivet lige nu og her.

Som religionselev vil du i mødet med andre menneskers overbevisninger og verdensbilleder blive klogere på både dem og dig selv, og du vil opnå indsigt i de forskelligheder, ligheder og nuancer, der præger nutidens internationale virkelighed.

 Læreplan for Religion HER

Undervisere

Jürs"

Mette Sofie Jürs (MSJ)

Cand.mag
Ansvarsområde:
Dansk og Religion

Krabbe"

Helena Krabbe (HKE)

Cand.mag.
Ansvarsområde:
Dansk og Religion

Mailand"

Lisa Vestergaard Mailand (LVM)

Ansvarsområde:
Spansk og Religion

Olsen"

Lisbeth Vang Olsen (LO)

Cand.mag.
Ansvarsområde:
Latin, Religion og Oldtidskundskab

Pedersen"

Susanne Carsten Pedersen (SU)

Cand.mag.
Ansvarsområde:
Engelsk og Religion

Poulsen"

Søren Søberg Poulsen (SP)

Cand.mag.
Ansvarsområde:
Dansk, Religion og Mediefag

Svane"

Bo Heelsberg Svane (SV)

Cand.scient.pol.
Ansvarsområde:
Samfundsfag, Filosofi og Religion

Meddelelser :

Første skoledag er onsdag d. 12. august

1.g møder kl. 9.00
2.g møder kl. 10.30
3.g møder kl. 11.15

Vi glæder os til at se jer!


Kontoret åbner igen torsdag d. 6 august kl. 10

Rektors dimissionstale:

Dimissionen blev i år afholdt over 3 omgange 5 forskellige steder på NAG. Derfor blev talen afspillet som video

Ny Facebook side

Ny NAG-side på Facebook HER