"Ekskursion" på skemaet

2.i samfundsfag foran Djøf i København

Af Laurits Aagesen Grunnet og Hans Peter Lyngsøe Raaschou-Jensen 2.i

"Ekskursion”, stod der på skemaet, da den samfundsvidenskabelige klasse – 2.i – torsdag den 24. oktober drog af sted mod magtens hovedsæde og samfundets knudepunkt København. Første punkt på dagsordenen var et besøg hos den borgerlige fagforening Djøf. Her blev klassen modtaget af en oplagt og velforberedt medarbejder, der havde planlagt et spændende foredrag om fagforeningernes funktion i det danske samfund, om den danske model og det danske foreningsliv. Herunder blev de belært om overenskomstforhandlingernes formål og forløb mellem arbejdsgiver og arbejdstager, og ikke mindst hvilken rolle Djøf påtager sig som tillidsmand i denne proces.

Dernæst gik turen til det førende danske analyseinstitut Voxmeter. Også her blev klassen mødt af en ung og engageret underviser, der havde forberedt en længere præsentation, som ligeledes lagde op til elevernes aktive deltagelse. Særligt drejede fremlæggelsen sig om, hvordan man foretager en grundig og repræsentativ analyse for en given virksomhed. Herunder hvordan man sikrer, at undersøgelsen tager højde for virksomhedens primære markedssegmentering, og ikke mindst hvordan den skal udføres i praksis. Med disse overordnede principper i bagagen, blev 2.i selv sat til at arbejde med konkrete cases, hvor klassen skulle redegøre for ikke-repræsentative undersøgelser fortaget af virksomhederne selv.

Nyheder fra Samfundsfag

"Ekskursion" på skemaet

2.i samfundsfag foran Djøf i København

Af Laurits Aagesen Grunnet og Hans Peter Lyngsøe Raaschou-Jensen 2.i

"Ekskursion”, stod der på skemaet, da den samfundsvidenskabelige klasse – 2.i – torsdag den 24. oktober drog af sted mod magtens hovedsæde og samfundets knudepunkt København. Første punkt på dagsordenen var et besøg hos den borgerlige fagforening Djøf. Her blev klassen modtaget af en oplagt og velforberedt medarbejder, der havde planlagt et spændende foredrag om fagforeningernes funktion i det danske samfund, om den danske model og det danske foreningsliv. Herunder blev de belært om overenskomstforhandlingernes formål og forløb mellem arbejdsgiver og arbejdstager, og ikke mindst hvilken rolle Djøf påtager sig som tillidsmand i denne proces.

Dernæst gik turen til det førende danske analyseinstitut Voxmeter. Også her blev klassen mødt af en ung og engageret underviser, der havde forberedt en længere præsentation, som ligeledes lagde op til elevernes aktive deltagelse. Særligt drejede fremlæggelsen sig om, hvordan man foretager en grundig og repræsentativ analyse for en given virksomhed. Herunder hvordan man sikrer, at undersøgelsen tager højde for virksomhedens primære markedssegmentering, og ikke mindst hvordan den skal udføres i praksis. Med disse overordnede principper i bagagen, blev 2.i selv sat til at arbejde med konkrete cases, hvor klassen skulle redegøre for ikke-repræsentative undersøgelser fortaget af virksomhederne selv.

Meddelelser :

Ingen meddelelser

Ny Facebook side

Ny NAG-side på Facebook HER